Julkaistu

Lähimarkkinat, todellinen mahdollisuus alueemme yrittäjille!

Lähimarkkinat = todellinen mahdollisuus Suupohjan yrittäjille!

Viimeaikojen keskusteluissa on tullut voimakkaasti esille kielikysymys, osataanko Seinäjoella tarpeeksi ruotsia ja toisaalta, saako suomenkielinen potilas riittävän hyvää kohtelua Vaasan sairaalassa. Mielestäni tämä kysymys on noussut tarpeettoman voimakkaasti esille nyt, kun elämme entistä liikkuvammassa yhteiskunnassa ja tarvitsemme entistä enemmän kielitaitoisia ihmisiä, ei vain sairaaloissa vaan ja varsinkin viennin parissa, kansainvälisen kaupan tehtävissä. Kun kysytään, tarvitaanko ruotsia, on vastaukseni ehdottomasti kyllä. Me tarvitsemme ruotsinkielentaitoa todella paljon nyt ja tulevaisuudessa. Otetaanpa asia hieman tarkempaan käsittelyyn, miksi toinen kotimainen kieli on meille todella tärkeä ja sen hyvää osaamista pitäisi kaikin tavoin edistää.

Maanantaina 5. syyskuuta oli ILKKA – lehdessä mielenkiintoinen artikkeli Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtajasta Kjell Skoglundista. Kannattaa kaivaa lehti esille ja lukea koko sivun juttu. Hän on lähtöisin Tiukasta ja viettää vapaa-aikojaan Tiukan Metsätorpalla rentoutuen kiireisen työelämän lomassa.

Hänen näkemyksensä mukaan haasteena suomalaisille ovat yhä myynti ja markkinointi. Lainaan artikkelin tekstiä:

”Nykytilanne on uusi suomalaisille, joiden tuotteet menivät ennen ilman markkinointia Venäjälle. Suomalaisyrityksille olisi huikeat markkinat nyt juuri esimerkiksi Kiirunan seudulla ja Jällivaarassa, jossa rakennetaan valtavasti kaupungin siirron yhteydessä, mutta siellä ei selvitä englannilla. On osattava ostajan kieltä eli ruotsia, Skoglund sanoo.”

Suomalaisyrityksille on mahdollisuuksia myös terveysteknologiassa. Alan volyymi on viisinkertaistunut viime vuosina ja työpaikkoja on 10 000. Yhteistyöllä ja järkevällä työnjaolla olisi mahdollisuus päästä näillekin markkinoille. Miksi jatkuvasti on kisaa ja riitaa kieliasioiden pohjalta, miksei voida rakentaa yhteistyötä, missä hyödynnetään osaamista eri puolilla aluettamme ja myös hyödynnetään kielitaitoa ja nyt korostan etenkin ruotsinkielen hyvää hallintaa.

Olisiko nyt aika koota voimat ja lähteä todella yhteisvoimin liikkeelle niille markkinoille, mihin meillä on tosiasiallisesti kunnolliset edellytykset ja mitkä kasvavat voimakkaasti ja missä on nyt ja tulevina vuosia todellista kysyntää meidänkin osaamisellemme. Me tarvitsemme nyt yhteisen näkemyksen ja yhteiset tavoitteet. Meillähän on tältä alueelta lähteneitä henkilöitä sellaisissa paikoissa ja asemissa, mistä voimme saada todellista apua yhteyksien luomisessa markkinoille pyrkiessämme.

Tässä perustelujani, miksi ruotsi on tärkeä meille ja miksi Ruotsin markkinoille kannattaa nyt lähteä yksin tai yhteisvoimin.

Heikki Ahola