Asiantuntijapalvelut

Mööbeli 2000 Oy suorittaa asiantuntijatehtäviä erityisesti vientimarkkinoinnissa ja konsultoinnissa. Vuosien aikana on kerääntynyt erittäin kattava ja laaja tietämys kansainvälisistä markkinoista ja hyvä näkemys niistä mahdollisuuksista, mitä kansainväliset markkinat tarjoavat esimerkiksi huonekaluvalmistajille. Voimme olla apuana selvitettäessä markkinoita, laadittaessa perusteltuja suunnitelmia markkinoille menon suhteen ja tietenkin toteutusvaiheessa, kun haetaan oikeita yhteistyöyrityksiä ja henkilöitä kohdemaasta.

Hankkeiden veto

EU-rahoitteiset hankkeet ovat olleet suosittuja viime vuosien aikana, vaikka hakuprosessi on ollut työläs ja hankkeiden päätösten käsittelyajat joskus todella pitkiä. Käsittelyyn liittyvät ongelmat ovat monellekin hankkeiden pariin tulleelle olleet todella suuria yllätyksiä. Hankkeiden avulla on toteutettu monipuolisia projekteja ja saavutettu hyviäkin tuloksia. Hankemääräysten yksityiskohdat vain joskus aiheuttavat yllätyksiä tavoitteiden ja toteutuksen sovittamisen kannalta. Toteutuksessa ei ehkä aina voidakaan käyttää samoja menetelmiä kuin vapaarahoitteisissa toimenpiteissä. Jatkossa hankkeiden hakijamäärät tulevat putoamaan, juuri hakemusten työläyden takia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jaossa on paljon edullista rahoitusta, mikä oikein toteutettuna auttaa yritystä tai muuta organisaatiota toteuttamaan omia suunnitelmiaan edullisesti. Mööbeli 2000 Oy on ollut mukana erittäin monessa hankkeessa ja kokenut niin hankehakemusten kuin toteutukseenkin liittyvät erilaiset vaiheet ja joskus jopa ongelmat. Hankkeiden toteutuksesta on siis vankka kokemus viime vuosien ajalta ja tätä kokemusta voidaan hyödyntää jatkossakin.

Koulutus ja konsultointi

Olen toiminut myös runsaasti luennoitsijana eri organisaatioiden järjestämillä kursseilla. Aiheena on ollut erityisesti markkinointi ja varsinkin vienti sekä myös yleensä yrittäjyys. Alkavan yrittäjän kattava tietopaketti on kertynyt luennoista. Pitkän kokemuksen kautta tullut tieto ja näkemys asioista ovat useinkin alkavalle yritykselle arvokasta ja erittäin tarpeellista. Alkuvaiheen karikkojen yli on helpompi mennä, kun voi keskustella ja vaihtaa mielipiteitä eri henkilöiden kanssa avoimesti. Yrittäjä on useinkin yksin ja silloin helposti urautuu ja näkemys muodostuu kapea-alaiseksi, kun pitäisi olla avarakatseinen ja seurata tarkoin, mitä ympärillä tapahtuu niin markkinoilla kuin kilpailijoiden toimesta. Alkuvaiheen toimenpiteet vaikuttavat usein ratkaisevasti koko toiminnan menestykseen, osataan tehdä oikeita asioita ja keskittyä oleelliseen. Yhteistyö kannattaa joka vaiheessa.

Yhteisvoimin menestykseen

Mööbeli 2000 Oy suorittaa asiantuntijatehtäviä tapauskohtaisesti laaditun suunnitelman ja kustannusarvion mukaan. Erityisosaamisalueemme on vientimarkkinointi ja tuoteryhmistä varsinkin huonekalut. Viime vuosien aikana Mööbeli 2000 Oy:lle on kertynyt erittäin hyvät tiedot ja laaja kokemus erilaisten hankkeiden toteutuksesta niin hankesuunnitelmien laatimisesta kuin hankkeiden toteutuksen suhteen. Mööbeli 2000 Oy tarjoaa mielellään osaamistaan ja kokemustaan hankkeittenne toteuttamiseen.

Yhteydenotot

Lähetä sähköpostilla lisätietopyyntö, liitä mukaan lyhyt selvitys asiasta, mihin haluat lisätietoja, niin otamme yhteyttä. Meillä on laaja kontaktiverkosto, joten voimme palvella hyvinkin moninaisissa asioissa, mitä yritystoimintaan, markkinointiin ja etenkin vientiin liittyy. Meillä on valmius toimia tarvittaessa hyvinkin nopeasti ja joustavasti. Ensimmäiset yhteydenotot eivät vielä velvoita mihinkään eivätkä myöskään aiheuta kustannuksia.