Julkaistu

Jalka pois jarrulta.

Jalka pois jarrulta ja ruvetaan todella töihin. Positiivisesti.

On aika uskoa tulevaisuuteen ja aloittaa toimet yhteisten tavoitteiden hyväksi.

Nyt on korkea aika lähteä ajattelemaan positiivisesti ja toimimaan uskoen niihin mahdollisuuksiin, mitä alueellamme on ja niitä on paljon. Omakohtaisten kokemusteni perusteella 90-luvun laman ajoilta tiedän, että vaikean tilanteen edessä yrittäjä on lopulta yksin, ystävät vähenevät ja paineet kasvavat joka suunnalta. Siinä on lähes mahdoton tilanne, jotta pystyisi kehittämään uutta ja olemaan positiivinen ja tehokas työssään. Luottamuksellinen tukiverkosto olisi silloin korvaamaton, mutta sellainen on vain harvoilla kriisitilanteessa. Jollain tavalla olisi luotava tukiverkosto, johon voisi turvautua ja saada mahdollisuuden keskustella asioista ja miettiä keinoja päästä parempaan huomiseen ilman, että tarvitsee pelätä suuria laskuja tulevaksi.

Yrityskummit ovat lupautuneet auttamaan ilmaiseksi ja yrityskummien joukossa on paljon kokemusta ja tietämystä, mistä eri tilanteissa voisi olla hyödyksi. Lisäksi myös paikallisesti pitäisi löytyä jokin keskustelukanava, luottohenkilöt, minkä kautta voisi asioita käydä läpi systemaattisesti ja avoimesti uusia mahdollisuuksia etsien. Useimmissa tapauksissa vaikeuksista on mahdollista selviytyä, mutta yksin tulee usein seinä vastaan.

Maailmassa on paljon rahaa, mikä etsii osoitetta saadakseen edes pienen tuoton tai turvallisen sataman. Miten tällaista rahaa saadaan käyttöön kohtuullisilla ehdoilla? Miten kehitetään kanavia, joiden kautta edullista rahoitusta, riskirahoitusta tai muuta kehittämisrahaa saadaan entistä paremmin käyttöön? Mitkä ovat ne keinot, joilla luodaan ilmapiiri, mikä innostaa ja tukee jaksamisessa ja sinnittelyssä eteenpäin? Paremmat ajat koittavat, mutta miten tämän vaikean ajan yli, on monella mielessä juuri nyt.

Leikkaukset ja jatkuvat säästötoimet luovat vuosia jatkuessaan apatiaa, epätietoisuutta ja aikaansaavat ihmisille halun lähteä yrittämään jossain muualla, ehkä siirtyen kokonaan pois alueeltamme.

Kauhajoella on kuitenkin runsaasti arvokasta omaisuutta kuten puhdas luonto, valtavat pohjavesivarat, suuret metsät, turvesuot, laajat pellot, soravarat ja paljon muuta puhumattakaan monipuolisesta yritystoiminnasta, laajasta maataloudesta, hyvästä koululaitoksesta. Mutta ennen kaikkea osaavaa ja taitavaa väestöä, mikä pystyy tekemään lähes mitä vaan. Meiltähän ei puutu mitään, mitä välttämättä tarvitsemme, mutta miksi olemme jatkuvasti poteroissa odottamassa jotain ihmettä ulkopuolelta. Olisiko aika katsoa peiliin ja ryhtyä töihin paremman tulevaisuuden hyväksi. Yhteisvoimin toimien yhteiseen tavoitteeseen pyrkien.

Meidän olisi nyt syytä todella verrata asioita realistisesti. Verrata tämän päivän tilannetta ja mahdollisuuksia niihin koviin koettelemuksiin, mitä sodan aikana ja sen jälkeen ihmiset, miehet, naiset ja lapset joutuivat tekemään, kestämään ja kokemaan. Jos näitä tilanteita oikein tarkoin tutkitaan, sieltä löytyy kovia kohtaloita ja sellaisia asioita, joita tämän päivän ihminen ei kestäisi eikä pystyisi hoitamaan.

Hyvä tietenkin on, että kehitys on mennyt niin paljon eteenpäin, mutta huonoa on se, että itsekeskeisyys ja vain oman edun tavoittelu on tullut niin tärkeäksi kaikkialla ja unohdetaan se tosiasia, että vain yhteisvoimin voimme saavuttaa jotain todellista tässä yhteiskunnassa. Kukaan ei selviä yksin oli sitten kuinka rikas tai kuinka köyhä hyvänsä, aina tulee tilanteita, joissa toisen apua tarvitaan.

Ihmiset ratkaisevat onnistumisen, kauppaa käydään ihmisten välillä, ihmisten tahto vie meitä eteenpäin, jos yhdessä niin halutaan. Ja mehän halutaan viedä Kauhajoki ja koko Suupohja kohti parempia aikoja. Yhdessä tehden kaikki on mahdollista ja yhdessä tehden kaikki myös onnistuu. Heikki Ahola/15.3.2016